Марко Мозетић | НОКТУРНО - Онлајн поезија
   


13. фебруар 2018.

Марко Мозетић | НОКТУРНО



Обриси ноћи,
киша која шапуће,
машта.

Дан као сећање,
сан као странац,
чежња.

Пакет жеља,
пуж је поштар,
нада.

Јутро које свиће,
мозак који тоне,
ништа.



Back to Top


Најновији коментари