Марко Мозетић | НОКТУРНО - Онлајн поезија
   
Песме шаљите на: stihovanje@hotmail.com

Latinica     Ћирилица     Правилник     Песници     

13. фебруар 2018.

Марко Мозетић | НОКТУРНООбриси ноћи,
киша која шапуће,
машта.

Дан као сећање,
сан као странац,
чежња.

Пакет жеља,
пуж је поштар,
нада.

Јутро које свиће,
мозак који тоне,
ништа.